Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quick Launch

Home
Welkom bij Keiko
December 12
Werknemers positiever dan drie jaar geleden.

 

Als Factor 4 Index Certified Consultant heb ik inmiddels een aantal onderzoeken gedaan en de (werk-)situatie binnen diverse bedrijven kunnen analyseren. Voor sommige bedrijven is de Factor 4 Index een houvast bij de implementatie van het Nieuwe Werken. Voor andere is het een duidelijke aanwijzing dat er nog veel moet gebeuren voor men überhaupt aan de transitie kan beginnen. Het Nieuwe Werken draagt in de beleving van werknemers vaak bij aan het verkleinen van de discrepantie die bestaat tussen de huidige en gewenste situatie op de werkvloer.  

 

Calanza BV onderzocht de reacties van meer dan 2800 respondenten over hun beleving van de situatie op de werkvloer en de door hen gewenste situatie en vergeleek de respons op onderzoeken die in 2007/2008 zijn uitgevoerd met de respons op onderzoeken in 2010/2011.

Lees hier verder over het onderzoek. 

October 20
Thuiswerken rekt zorgtplicht op

Het artikel "Thuiswerken rekt zorgplicht op" uit het FD van 20 oktober 2011 stelt dat organisaties zich onvoldoende realiseren dat bij thuiswerken het risico op schadeclaims en andere juridische complicaties toeneemt. Een interessant artikel waaruit wederom blijkt dat organisaties zich ook onvoldoende realiseren dat een andere manier van werken om een andere manier van management en aansturing vraagt. Medewerkers een laptop en smartphone in de handen drukken en ze de vrijheid geven om thuis te werken is gewoonweg niet voldoende.

FD-Thuiswerken rekt zorgplicht op.pdfFD-Thuiswerken rekt zorgplicht op.pdf

October 18
Nationaal congres Het Nieuwe Werken binnen de overheid - 14 & 15 december 2011

​Bezuinigingen dwingen de overheid tot Het Nieuwe Werken! Waar staat u?

 

De Nederlandse overheid staat sterk onder druk en moet fors bezuinigen om de financiën weer op orde te krijgen. De bedrijfsvoering binnen overheidsinstellingen zal een cruciaal deel van de pijn moeten opvangen. Het Nieuwe Werken (HNW) gaat verder dan de kaasschaafbezuinigingen en biedt u oplossingen!
 
Kijk hier voor meer informatie en inschrijving.

 

HNW binnen de overheid.pdfHNW binnen de overheid.pdf

August 10
ESF subsidie voor invoering van het Nieuwe Werken

Vanaf 3 oktober a.s. kunnen subsidieverzoeken voor sociale innovatie worden ingediend bij het Agentschap SZW met als subsidieondergrens € 13.000 en als bovengrens € 18.000.

Ben je met jouw organisatie bezig met of aan het nadenken over een van de onderstaande thema’s, dan kan deze subsidie interessant zijn:

  • procesverbetering: het binnen de arbeidsorganisatie verbeteren, herschikken en innoveren van bedrijfsprocessen;
  • duurzame inzetbaarheid: het stimuleren van regionale en intersectorale arbeidsmobiliteit van werknemers, arbeidstijdenmanagement, het bevorderen van gezond, vitaal en veilig werken, het bevorderen van zelfredzaamheid op de werkvloer of het Nieuwe Werken.

Als organisatie kan je zo subsidie krijgen om een externe adviseur in te huren om hierbij te helpen.

Kijk hier voor meer informatie.

May 11
Hij wil een laptop, zij goede afspraken

Hij wil graag een laptop en iPad, zij liever duidelijke afspraken over de manier van communiceren. Het Nieuwe Werken beleven mannen en vrouwen heel verschillend.

Lees hier het gehele artikel.

May 03
Het Nieuwe Werken is een levensstijl

Volgens de theorie gaat het er bij het Nieuwe Werken om dat je zelf bepaalt waar, wanneer en hoe je werkt en samenwerkt, ondersteund door de juiste technologie. Zogezegd staat het verrichten van werk in die theorie dus centraal. Voor mij gaat het echter veel verder dan dat. Ik zie het Nieuwe Werken niet alleen als een andere manier van werken maar vooral ook als voorwaarde voor een andere manier van leven. Een manier van leven waarbij persoonlijk geluk centraal staat, zowel zakelijk als privé.

Werken in de klassieke zin zou voor mij alleen mogelijk zijn door in te boeten op een stuk levensgeluk. Mijn hang naar vrijheid en flexibiliteit is enorm en mijn passie voor kitesurfen is daar een sprekend voorbeeld van. Ik sta op met de wind en ga er mee naar bed. Maar de wind laat zich niet sturen of leiden door mijn agenda. Gelukkig biedt het Nieuwe Werken mij de mogelijkheid om mijn tijd efficiënter en productiever in te delen. Werk en privé zijn nu zo met elkaar verweven dat het één niet stopt waar het andere begint. Ik denk niet meer in werkdagen en weekenden en maak geen onderscheid tussen voor- of na werktijd. Alle tijd is mijn tijd en daarin werk en leef ik.

Een verandertraject op het gebied van werken en samenwerken is net zo spannend en onvoorspelbaar als de wind. Ieder project is een nieuwe ontdekkingsreis waarbij je niet weet waar je exact zult eindigen. Maar niet op reis gaan is geen optie. Net zo min als een gepassioneerde kitesurfster bij de wind of het water weggehouden kan worden.

Het Nieuwe Werken stroomt als bloed door mijn aderen. Ik leef het Nieuwe Werken. Ik adem het Nieuwe Werken.

Ik ben het Nieuwe Werken.

April 20
Het Nieuwe Werken vraagt om nieuw leiderschap

Als consultant voor het Nieuwe Werken heb ik het voorrecht om diverse leiders te begeleiden in hun transitie naar nieuwe leiderschapsstijlen.

Voor een succesvolle implementatie van andere manieren van werken ben ik stellig overtuigd van de noodzaak voor nieuw leiderschap. Niet gedreven door theoretische principes maar gebaseerd op mijn persoonlijke ervaringen bij Marsh en Microsoft. Deze laatst genoemde organisatie won eerder deze maand voor de derde maal op rij de prestigieuze ‘Great Place To Work’ award. Een waardering die voornamelijk gebaseerd is op de mening van de medewerkers. Ook het leiderschap staat in de gehele beoordeling centraal. Dat men bij Microsoft goed weet welke leiderschapsstijlen er nodig zijn om van het Nieuwe Werken een succes te maken blijkt dus maar eens te meer.


Het Nieuwe Werken vraagt om leiders die sturen op output in plaats van aanwezigheid, gebaseerd op vertrouwen in plaats van controle. Leiders die het goede voorbeeld geven. Omdat, wanneer je vertrouwen geeft, je ook vertrouwen terug krijgt.


Het Nieuwe Werken vraagt om leiders die status los durven te koppelen van hiërarchie. Omdat zij begrijpen dat status een ongewenste afstand tot gevolg kan hebben.


Het Nieuwe Werken vraagt om leiders die inzien dat zij zelf een visie moeten vormen op de sociale en economische trends en ontwikkelingen. Om daarmee vervolgens het ambitieniveau van de eigen organisatie te bepalen.


Het Nieuwe Werken vraagt om leiders die niet al op voorhand regels op stellen omdat 5% misbruik zou kunnen maken van de vrijheid en flexibiliteit die ze geboden wordt. Maar leiders die zich juist concentreren op de 95% die dat niet zal doen.


Het Nieuwe Werken vraagt om leiders die begrijpen dat het om veel meer gaat dan een mooi werkplekconcept of de beschikking hebben over de laatste technologische snufjes.


Ik heb het geluk gehad dat ik heb mogen werken met Marcel Polk en Theo Rinsema, leiders die zelf de eerste stappen durfde te zetten en daarmee voor mij persoonlijk van het Nieuwe Werken een succes hebben gemaakt…


Zoals Theo Rinsema zegt: “Ik ben er van overtuigd dat die mensen die hier werken, het beste voor hebben met het bedrijf.  En als je daarvan overtuigd bent als leider, durf je ook veel meer op vertrouwen te sturen. Als ik zie wat de hoeveelheid ambitie is binnen dit bedrijf, en hoe iedereen betrokken is bij de organisatie, dan is dat ook een representant van het vertrouwen wat je ze geeft.” 

 

 Contactgegevens

 

+31 (0)6 25 05 44 44

 keiko.claassen@keiko.nu

Skype: keiko.claassen

Twitter: KeikoClaassen

 

 

 Over Keiko Claassen

 
Business.jpg
Gebaseerd  op vakinhoudelijke communicatiekennis en jarenlange praktijkervaring met het Nieuwe Werken biedt Keiko sturing en begeleiding bij veranderprocessen.